installatie:

Onze brandblussystemen hebben geen stroom nodig voor detectie of werking. Eenv detectieleiding wordt geïnstalleerd in het hele risicogebied in de werkruimte, waardoor een brand snel en doeltreffend wordt gedetecteerd. Bij aanstralen door vlam of bij een hoge omgevingstemperatuur barst de onder druk staande detectieleiding op de hitte plek. Het blusmiddel wordt dan uitgespoten via de roestvrijstalen leidingen en spuitmonden die gericht zijn op de gevarenzone in de werkruimte. Indirecte systemen zijn standaard verkrijgbaar met ABC poeder en CO2 blusmiddelen. Voor gespecialiseerde toepassingen zijn andere blusmiddelen beschikbaar. Het ABC-poeder is schoon en niet corrosief.

Verschillende systemen:

Indirect:

 

ILP, een indirect compact systeem, met een detectieslang en met afzonderlijke leidingen waaraan speciale sproeiers (nozzles). De detectie slang is met stikstofgas gevuld en staat onder druk, 15 bar. In geval van brand barst de slang open, hierdoor valt druk weg, en opent de klep op de cilinder. Via leidingen stroomt het blusmiddel naar de sproeiers waardoor het vuur geblust wordt.

Direct:

 

DLP, een direct compact systeem, de detectie slang heeft een dubbelfunctie, detecteert en vormt de uitstroomopening voor blusmiddel, dicht bij de ontstekingsbron. De detectie slang is met stikstofgas gevuld en staat onder druk, 15 bar.
In geval van brand barst de detectieslang open zo dicht bij mogelijk op de plek waar het vuur ontstaat. Vanuit de barst- opening sproeit het blusmiddel waardoor het vuur geblust wordt.

Onze diensten en aanpak:

  • Risico inventarisatie
  • Advies
  • Engineering
  • Design
  • Levering installatie inbedrijfstellen
  • Onderhoud en periodiek controles